Nemecká svätá omša – Spojená škola de La Salle

Duchovnú prípravu na vianočné sviatky zvládli žiaci tercie a kvarty dokonca v nemeckom jazyku – aktívne sa zúčastnili na svätej omši. Liturgické odpovede a čítania sme mali nacvičené vopred a pri pochopení zmyslu kázne nám pomohli symboly. Boli to darčeky, ktoré kňaz, Tomáš Jellúš, SJ podaroval žiakom s krátkym vysvetlením, ako každá z vecí symbolizuje radosť, ktorú nám dáva Boh. Z omše sme odchádzali obdarovaní nielen vecne, ale predovšetkým duchovne a s dobrým pocitom, že vieme omšu vnímať aj v cudzom jazyku.

Print Friendly, PDF & Email