La Salle Sant Celoni crea el programa “Música a l’escola”

musica-stceloniLa Salle Sant Celoni ha desenvolupat i implantarà a partir d’aquest curs el projecte “Música a l’escola”, que neix d’una inquietud sobre la consideració que es té de la música en el món de l’educació i del poc aprofitament dels beneficis que se sap que l’estudi musical i la pràctica instrumental ofereixen.

La manca de cultura musical, la no disponibilitat d’instruments orquestrals i l’estructura horària actual fan que l’estudi de l’instrument dins de l’aula actualment sigui inviable. És per això que “Música a l’escola” intenta fer una proposta per introduir la interpretació musical a la vida diària i normal dels alumnes de La Salle Sant Celoni.

El projecte es dividirà en dues branques:

  • Música a l’aula vol oferir a alumnes de Cicle Inicial de Primària l’estudi d’un instrument de corda (violí o violoncel) de manera orquestral i, a totes les etapes, la pràctica en conjunt instrumental Orff.
  • Escola de música La Salle (a partir del 2017-2018) que donarà resposta, a partir de 3r d’EP, a aquells alumnes que volen continuar i ampliar els seus estudis.
Print Friendly, PDF & Email