HARA – La Salle Cassà

La nostra escola compta amb un programa propi destinat a treballar la interioritat: el Hara. Al llarg de l’any els diferents cursos, des de P3 fins a 4t d’ESO, treballen continguts vinculats al mindfulness, a la intel·ligència i la gestió emocional, la reflexió i la convinvència. Les universitats més prestigioses del món -Harvard, UCLA, Oxford- han fet estudis amb tot el rigor del mètode científic per contrastar les bondats de l’atenció plena. La neurociència avala aquestes investigacions, que si bé tot just estan a les beceroles sembla evident que les activitats meditatives i d’autoconsciència provoquen canvis funcionals i estructurals en el cervell, amb els conseqüents beneficis a tots nivells.

Print Friendly, PDF & Email