Festival d’Acrosport 2017-La Salle Congrés

L’acrosport és una activitat física molt enriquidora i formativa que consisteix en la formació de figures humanes de forma acrobàtica, visual i plàstica, amb els recursos que ens aporta les capacitats motrius i condicionals bàsiques a través del propi cos humà.

16831054_1638553766441559_29100846656253278_nUbicada en aquesta segona avaluació a nivell programàtic, s’estructura en dues fases. Vam començar, en finalitzar el mes de novembre passat, amb una primera fase de formació i aprenentatge de la normativa, la tècnica, les estratègies o les normes de seguretat de l’acrosport. Vam conèixer els tres rols fonamentals: forçut o suport, àgil i l’ajudant. Es va partir des d’un nivell bàsic, amb figures de dos persones, fins a augmentar la dificultat amb figures múltiples de fins a 9-10 persones i de coordinació i equilibri necessari.

La segona fase va ser la formació de grups per realitzar un muntatge d’una història creativa i expressiva, amb el suport, si s’escau, de música, elements de gimnàstica artística o esportiva, de coreografies, etc., on les figures de l’acrosport siguin l’element principal de comunicació artística i visual.

Des de l’entrada d’aquest any 2017, i ja passada la fase de formació i aprenentatge, s’ha treballat per grups aquest repte de forma autònoma i independent de la resta, donant prioritat a la imaginació, la creativitat i els recursos de cada grup per la realització de la història grupal que conclou en el festival de l’acrosport 2017.

Print Friendly, PDF & Email