Engega Pati News-La Salle Tarragona

L’AULA D’INFORMÀTICA DE BATXILLERAT ES TRANSFORMA EN LA REDACCIÓ D’UN MITJÀ DIGITAL LIDERAT PER ALUMNES DE PRIMER I SEGON D’ESO

Engega Pati News - redacció

Una vintena d’alumnes de primer i segon d’ESO de La Salle Tarragona participen durant quatre setmanes en la creació de Pati News, un diari digital que seguirà el dia a dia dels projectes que es desenvolupen a l’assignatura de Faig durant el segon trimestre del curs.

Repte Pati‘, ‘Repte Experimenta‘ i ‘Maneres de mirar seran les iniciatives sobre les que l’equip de redacció de Pati News desplegarà en aquestes setmanes una cobertura especial. A més a més, es farà també un seguiment informatiu de l’evolució de Pati News.

Organitzada com una redacció professional a l’aula d’informàtica de Batxillerat, Pati News compta amb diversos equips de redactors que, en parelles, aniran intercanviant el rol de periodista i fotoperiodista. De manera eminentment pràctica, coneixeran i practicaran les bases d’una informació periodística de servei, explorant diversos gèneres com la notícia, l’entrevista o la crònica.

Els reporters de Pati News, identificats amb acreditacions de premsa i equipats amb llibretes, bolígrafs i telèfons mòbils, informaran de primera mà sobre l’evolució diària dels projectes que desenvolupen els diversos grups integrats per alumnes de primer i segon d’ESO i, de forma voluntària en horari extraescolar, per alguns alumnes de tercer i quart d’ESO.

Pati News busca combinar el millor de la tecnologia analògica i la digital, amb una plataforma de gestió de continguts basada en WordPress on els reporters bolcaran en temps real les informacions obtingudes sobre el terreny.

Informació veraç, precisa i contrastada són els compromisos d’aquest equip de joves professionals. El periodista Rafael Servent exercirà de director del mitjà en aquesta primera etapa inicial, mentres que les professores Maria Gomà i Natàlia Segura faran les funcions de caps de redacció.

Veieu el resultat de la seva feina a https://www.patinews.ampalasalletarragona.org/

Print Friendly, PDF & Email