La Salle Tarragona – Interpretació de codi Morse amb Excel i Arduino

Els alumnes de tecnologia de 4t d’ESO han realitzat un projecte de robòtica relacionat amb la unitat didàctica “Sistemes de telecomunicacions”. Si fa uns dies van treballar la competència digital dintre d’aquest tema, ara ha arribat el moment de programar una placa Arduino per fer un telègraf.

El projecte es basa en conceptes d’electrònica treballats anteriorment: l’ús d’un polsador per encendre un LED. Però a diferència dels projectes tradicionals, aquest telègraf permet que les pulsacions en codi Morse siguin interpretades per un arxiu Excel que decodifica el senyal i permet llegir el text. A més a més, el polsador s’ha substituït per una pinça de paper feta pels mateixos alumnes.

El projecte també permet treballar en sentit invers. És a dir, com a transmissor de missatges i millorar la interpretació de codi Morse. Es pot escriure un text al document Excel i aquest missatge és codificat i enviat a la placa Arduino UNO, la qual emet els sons a través d’un brunzidor i es visualitza per mitjà d’un LED.

Print Friendly, PDF & Email