La Salle Girona

La revista del Institut de Confuci ha publicat un article sobre La Salle Girona. També s’hi han inclòs treballs de xines fet pels nostres alumnes.

Print Friendly, PDF & Email