Fysica Olympiade – Sint Joris

Op woensdag 23 januari namen een aantal leerlingen van onze school deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Fysica Olympiade. Deze vond plaats op onze school en de leerlingen moesten hierbij 25 meerkeuzevragen trachtten goed te beantwoorden. Ongeveer een week later waren de resultaten bekend. Om aan de tweede ronde van de Fysica Olympiade te mogen deelnemen was een score van minstens 70% nodig. Twee van onze leerlingen (Stijn Carelsbergh en Stijn De Ryck uit 6IW) behaalden een score die hoger was dan 70% waardoor ze dus geselecteerd waren voor de tweede ronde. Van de 2 542 deelnemers gingen er 357 naar de tweede ronde. Alle deelnemers die hiervoor geselecteerd waren, kregen ook een gratis VIP-bezoek aan het planetarium te Brussel aangeboden. 

Op woensdag 13 februari werd de uitdagende Fysica Olympiade voor onze leerlingen verder gezet in de Universiteit van Antwerpen. Stijn & Stijn kregen bij aankomst meteen een hapje en een drankje aangeboden. Voor deze tweede ronde werden ze in een aula opnieuw op de proef gesteld met 30 meerkeuzevragen. Na drie zware uren met breinbrekende vragen keerden ze weer huiswaarts om dan een week later de resultaten te ontvangen. Van de 357 deelnemers mochten er slechts 17 door naar de finale. Om toegelaten te worden tot de finale was een minimale score van 81% nodig. Dit haalden onze leerlingen jammer genoeg niet. Ze strandden wel op een mooie plaats in de tweede ronde.

Print Friendly, PDF & Email